Giften

logo_deark

Voor ons werk zijn we altijd op zoek naar giften om ons werk mogelijk te houden. Giften zijn dan ook meer dan welkom op NL26 RABO 0111 1647 88 t.n.v. Stichting Diaconie de Ark. Wij zijn een ANBI stichting en daarom is uw gift ook belasting aftrekbaar.